Viering 3 februari

Zondag 3 februari staat de viering in onze kerk in het teken van Diaconie.

  • Maar wat is dat eigenlijk?
  • En wie doen er aan diaconie?

De viering is voorbereid door een aantal mensen uit het Diaconieberaad, de liturgiegroep van Arsis en voorganger Antoinette van Schaik. In de lezing staan 6 (schilder)werken van Barmhartigheid centraal. Later is daaraan nog een zevende en, door paus Franciscus, zelfs nog een achtste werk toegevoegd.
Na de viering is er gelegenheid de ‘Werken van Barmhartigheid’ te bekijken.
Bij de schilderijen staan vertegenwoordigers van groepen uit onze geloofsgemeenschap, die zich met diaconie bezig houden. Ze leggen graag uit waar ze mee bezig zijn!

Door een briefje in te vullen voor het ‘Bloemetje van Arsis’ doet ook u aan diaconie, wist u dat?
De tweede collecte is bestemd voor Caritas.
Van harte welkom bij deze viering!

Viering 13 januari

Zondag 13 januari is er in onze kerk een Eucharistieviering met voorganger Adri van Dijk met zang van ons koor.  Deze zondag staat in het teken van de ‘Doop van de Heer’.
Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan; voor Hem begint hiermee zijn openbare leven. Hij start met de verkondiging van zijn boodschap.
Maar wat betekent de doop voor ons?
En waarom hebben wij onze kinderen laten dopen?
Zomaar een paar vragen die bij de voorbereiding van de viering ter tafel kwamen.

Het thema van de viering is ‘Herboren’; zouden wij iets daarvan kunnen ervaren?
We hopen dat u tijdens de viering inspiratie op doet voor het pas begonnen nieuwe jaar. Tot zondag!

Kerstwens

Geloven
dat er uit het dorre hout
iets nieuws kan bloeien.

Vertrouwen
dat er kiemen van vrede
sluimeren in de aarde.

Tot ze
gewerkt worden
door het licht…

Viering 25 december

Op Kerstmorgen dinsdag 25 december om 10.30 uur verzorgen wij samen met pastor Hans Lucassen de viering.
Bij de voorbereiding had de liturgiegroep wat moeite met het vinden van een thema, want wat willen we mensen nog meegeven op deze Kerstmorgen? Het kind is al geboren en het geboorteverhaal is al zo vaak verteld… Toch mogen we ons op Kerstmorgen opnieuw verwonderen over het pure van een pasgeboren kind; alles is nog mogelijk, de toekomst gaat weer open!
U bent van harte uitgenodigd!

Ook op Kerstmorgen is er weer een bloemetje van Arsis, dus als u nog iemand weet die daarvoor in aanmerking komt….