Zondag 20 oktober

Komende zondag verzorgen wij als Arsis in samenwerking met parochieel voorganger Gilles Ampt de viering in onze kerk om 10.00 uur.
De liturgiegroep en de voorganger hadden het niet makkelijk met de lezing over de onrechtvaardige rechter; wat kunnen wij in onze tijd met dit verhaal? Al zoekend kwamen wij tot het thema: ‘Het begint met overtuiging’.

U bent van harte uitgenodigd om te komen horen wat dit voor viering heeft opgeleverd; van harte welkom!

Denkt u ook nog aan het ‘Bloemetje van Arsis’? Het mandje staat achterin de kerk bij het intentieboek.
Tot zondag!

Zondag 15 september Kerkproeverij-viering

Net als vorig jaar, doet onze geloofsgemeenschap ook dit jaar weer mee met de landelijke actie Kerkproeverij.
We hebben alleen wel een andere datum moeten kiezen dan de landelijke datum van 29 september (is onze Titusviering); namelijk 15 september!
Mensen die regelmatig naar de kerk gaan wordt gevraagd om eens iemand mee te nemen die niet of bijna nooit naar de kerk gaat; om de sfeer te proeven of te zien hoe het er nu aan toe gaat in de kerk. Vaak heel anders dan het beeld dat men van vroeger heeft!

U heeft nog een hele zomer om er over na te denken: wie gaat u mee nemen?

Een goede zomer toegewenst namens Arsis!

Viering 14 juli

Zondag 14 juli is alweer de laatste viering met ons koor Arsis vóór de zomervakantie.

De evangelielezing voor deze zondag is zeer bekend en gaat over de Barmhartige Samaritaan. Bij de liturgievergadering met onze voorganger Diny Booyink, kwamen 2 boeken ter sprake.
*Het prentenboek ‘Je bent een engel’ met teksten van Guido de Bruin en tekeningen van Roel Ottow.
*En het boek ‘Kijk niet weg’ van Esther Bootsma, over generaal Patrick Cammaert, Nederlandse commandant van vele vredesmissies voor de Verenigde Naties.
De titel van dit boek, ‘Kijk niet weg’, is het thema geworden van de viering. Ook, of misschien wel juist, in de vakantie komen er mensen op je pad voor wie jij een medemens kunt zijn. Wat doe je dan: kijk je weg of zie je ze staan?

De tweede collecte is deze zondag voor Cordaid, ter ondersteuning van vluchtelingen.

En dan nog……
Weet u iemand die u blij kunt maken met het bloemetje van Arsis? Het mandje staat achterin de kerk, bij het intentieboek

Viering 9 juni – Pinksteren

Zondag 9 juni is het Eerste Pinksterdag en de liturgiecommissie van Arsis heeft samen met pastor Adri van Dijk deze viering voorbereid.
We lezen over de leerlingen van Jezus, die zomaar tongen van vuur op hun hoofd hebben. Omstanders horen de leerlingen ieder in hun eigen taal spreken… het is een lastig verhaal. Wat kun je er zelf mee?

Het is vooral een symbolisch verhaal en staat eigenlijk tegenover het verhaal van de Toren van Babel. Daar gebeurt het tegenovergestelde: mensen verstaan elkaar niet meer.

Elkaar opnieuw verstaan en leren begrijpen, bezield door de Geest: “… dan zal het Pinksteren zijn”.

 

De tweede collecte is dit keer bestemd voor Terre des Hommes.

Denkt u ook aan het bloemetje van Arsis? U kent vast wel iemand uit onze geloofsgemeenschap om met dit bloemetje een hart onder de riem te steken!

Viering 19 mei

Zondag 19 mei, is er in onze MVR-kerk een viering met voorganger Ruud van der Linden en ons als koor.
Thema is dit keer “De kern: Liefde”.
Het evangelie voor deze zondag eindigt met de zin: “Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn”.
Een zin die aanzet tot nadenken. Hoe verhouden wij ons tot anderen? Willen we laten zien dat wij leerlingen van Jezus zijn in deze wereld vol (ver)oordelen en geweld; en durven we dat?

De tweede collecte is bestemd voor het Leger des Heils, zeer toepasselijk!

De liefde voor elkaar kan ook tot uiting komen door ‘Het bloemetje van Arsis’. U weet vast wel iemand die blij wordt van dit bloemetje! Vul dus een briefje in; het mandje staat naast het intentieboek.

Van harte welkom, tot zondag!