Categoriearchief: Nieuws

Bloemetje van Arsis, juist nu!

Ook in deze tijd zonder vieringen in de kerk, of misschien wel juíst in deze tijd zonder vieringen in de kerk, willen we graag iemand blij maken met het bloemetje van Arsis.
Dus weet u iemand die tijdens de Paasdagen in aanmerking komt voor het bloemetje, stuur dan voor Witte Donderdag een mailtje aan: pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl.
Wilt u het adres van degene voor wie het bloemetje bestemd is ook vermelden? De pastoraatsgroep zal uw inzendingen vertrouwelijk behandelen, iemand uitkiezen en in overleg met Arsis zorgdragen voor het wegbrengen van het bloemetje.

Matteüs Passie 2020

Matteüs Passie vieringen afgelast.

De geplande viering op Palmzondag en Goede Vrijdag gaan niet door.

Al maanden zijn het Projectkoor van de Brinkstraatkerk (onder leiding van Wim van der Heide) en het katholieke kerkkoor Arsis (onder leiding van Conny van den Broek) druk met het oefenen van de Matteüs Passie. Deze Passie is een vrije bewerking van de Mattheus Passion, met teksten van de hand van Piet van Midden en muziek gecomponeerd door Gerard van Amstel.
De Matteüs Passie zou twee keer gezongen binnen de context van een kerkdienst:
op Palmzondag 5 april in de Brinkstraatkerk en op Goede Vrijdag 10 april in de Maria Virgo Regina kerk.

Vanwege het Corona-virus hebben we helaas moeten besluiten dat beide vieringen geen  doorgang kunnen vinden.
We bekijken ook meteen de mogelijkheid om beide Passie-vieringen in te plannen voor volgend jaar.

 

Pianist(e) en gitarist(e) gezocht

Arsis zoekt… een pianist(e) en gitarist(e).
Vind je het leuk om samen te zingen?
Bespeel je een instrument, bv piano of gitaar en lijkt het je leuk om samen in een combo te spelen?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Arsis is een koor verbonden aan de katholieke kerk in Bennekom. Wij zingen voornamelijk tijdens vieringen (ongeveer 1 keer per maand). Twee keer per jaar zingen we voor en met bewoners van Opella locaties in Bennekom, wat zowel door hen als door ons heel erg wordt gewaardeerd.

Het repertoire is voornamelijk Nederlandstalig, hoewel de Engelse taal niet wordt gemeden. Het is gebaseerd op jongerenkoor repertoire, maar ook stukken van Oosterhuis, moderne en klassieke kerst- en paasnummers, en – sinds kort – stukken van de beroemde componist John Rutter.
Daarnaast zingen we ook wat popsongs uit de oude doos, zoals Calofornia Dreamin’, Summertime, Yesterday……

We repeteren iedere woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de kerk aan de Heelsumseweg. We vinden het heel leuk als je een keer komt kijken! En meedoen natuurlijk! Misschien past het koor Arsis goed bij jou!

Ben je daarin geïnteresseerd, neem dan snel contact met ons op.
Voor meer info neem contact op met de voorzitter Peter Wijngaard, info@arsisbennekom.nl.

Viering 15 maart

Zondagsviering tot 31 maart uitgesteld.
In navolging van het decreet van de Nederlandse Bisschoppen (zie https://www.aartsbisdom.nl/bisschoppen-scherpen-maatregelen-in-verband-met-het-coronavirus-aan/) zullen er in onze kerk tot 31 maart geen zondagsviering meer worden gehouden. De kerk zal wel open zijn voor gebed, stilte of een kaarsje aan te steken.

De locatieraad MVR Bennekom

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

Zondag 15 maart zingen en verzorgen we weer de viering in de MVR kerk Bennekom.

Het is dan inmiddels alweer de derde zondag van de Veertigdagentijd, de Goede Week komt in zicht. Het thema van de viering is “Terug naar de bron”. In de evangelielezing vinden we Jezus bij de Jakobsbron in de Samaritaanse stad Sichar. Hij spreekt over de bron van levend water, maar de vrouw waarmee hij in gesprek is begrijpt hem eerst niet. Wie of wat is voor ons een bron van levend water?

In deze viering zal aandacht worden gevraagd voor het gezamenlijke Vastenactie-project van alle MOV-groepen binnen de Titus Brandsma parochie: ondersteuning van alleenstaande moeders met een gehandicapt kind in India. De opbrengst van tweede collecte is voor hen bestemd.

Denkt u ook aan het bloemetje van Arsis en aan de kratten voor de Voedselbank achterin de kerk?
Van harte welkom en tot zondag!

 

Viering 23 februari

Zondag 23 februari is het Diaconiezondag en de liturgiegroep van Arsis heeft samen met voorganger Piet Muilwijk en de leden van het Diaconieberaad de viering voorbereid.
Bij diaconie gaat het over omzien naar een ander. Dit komt ook in de teksten en in het Evangelie naar voren: ‘Heb je naaste lief als jezelf’ staat er in de eerste lezing.
Het thema van de viering is: ‘Een andere kijk’.
De tweede collecte is bestemd voor de Zonnenbloem.

Diaconie:

Diaconie staat voor: er zijn voor je naaste, alle mensen en de wereld. Diaconie is binnen onze geloofsgemeenschap goed ontwikkeld. Velen zijn actief in een flink aantal werkgroepen, waaronder MOV, Kerk, Milieu en Samenleving, Rijdienst, Bezoekgroep en Caritas, verenigd in het Diaconieberaad. Maar dat heeft ook een keerzijde. Als iedereen elkaar al lang kent als vrijwilliger, dan kan dat “ons kent ons” op een buitenstaander of nieuweling onbedoeld als een gesloten front overkomen. En dat, terwijl de diaconie bij uitstek bedoeld is om mensen bij elkaar te brengen en hindernissen in het onderlinge contact weg te nemen.
Omdat diaconie ons allemaal raakt, vindt het Diaconieberaad het een goed idee om op deze Diaconiezondag een stap te zetten in het wegnemen van zulke hindernissen. Een normale eerste stap is dan meestal het met elkaar kennismaken: je geeft elkaar een hand en maakt een praatje.
Na de viering is er daarom gelegenheid om koffie te drinken achterin de kerk en misschien eens iemand aan te spreken die u nog niet zo goed kent.
Van harte welkom allemaal!