Categoriearchief: Nieuws

Viering 23 februari

Zondag 23 februari is het Diaconiezondag en de liturgiegroep van Arsis heeft samen met voorganger Piet Muilwijk en de leden van het Diaconieberaad de viering voorbereid.
Bij diaconie gaat het over omzien naar een ander. Dit komt ook in de teksten en in het Evangelie naar voren: ‘Heb je naaste lief als jezelf’ staat er in de eerste lezing.
Het thema van de viering is: ‘Een andere kijk’.
De tweede collecte is bestemd voor de Zonnenbloem.

Diaconie:

Diaconie staat voor: er zijn voor je naaste, alle mensen en de wereld. Diaconie is binnen onze geloofsgemeenschap goed ontwikkeld. Velen zijn actief in een flink aantal werkgroepen, waaronder MOV, Kerk, Milieu en Samenleving, Rijdienst, Bezoekgroep en Caritas, verenigd in het Diaconieberaad. Maar dat heeft ook een keerzijde. Als iedereen elkaar al lang kent als vrijwilliger, dan kan dat “ons kent ons” op een buitenstaander of nieuweling onbedoeld als een gesloten front overkomen. En dat, terwijl de diaconie bij uitstek bedoeld is om mensen bij elkaar te brengen en hindernissen in het onderlinge contact weg te nemen.
Omdat diaconie ons allemaal raakt, vindt het Diaconieberaad het een goed idee om op deze Diaconiezondag een stap te zetten in het wegnemen van zulke hindernissen. Een normale eerste stap is dan meestal het met elkaar kennismaken: je geeft elkaar een hand en maakt een praatje.
Na de viering is er daarom gelegenheid om koffie te drinken achterin de kerk en misschien eens iemand aan te spreken die u nog niet zo goed kent.
Van harte welkom allemaal!

 

Viering 26 januari

Zondag 26 januari om 10.30 uur verzorgen wij samen met voorganger Marianne Thie, een bijzondere viering. Het thema van de viering is ‘Geraakt’. In de lezing horen we hoe Jezus zijn leerlingen oproept om alles achter zich te laten en hem te volgen.
Bij de liturgiegroep riep dit meteen de associatie op met vluchtelingen die, om heel diverse redenen, ook alles achter laten en op zoek gaan naar een betere toekomst. Om vervolgens in schrijnende omstandigheden te moeten wachten op een land dat hen op wil nemen.

De tweede collecte is bestemd voor ‘Tree of life’, een kleinschalig particulier project. Het project richt zich op het bieden van een veilige plek voor zwangere, dakloze vrouwelijke vluchtelingen in Athene. Het collectegeld zal voor 100% aan de vrouwen ten goede komen, omdat het zal worden besteed aan huisvesting, eten, kleding en alles wat nodig is rond de bevalling en de eerste zorg voor de baby en moeder.
Na afloop van de viering kunt u als u dat wilt, kennismaken met bijzondere verhalen van vluchtelingen, verzameld door Nicole Bischoff.

Ook in 2020 gaan we weer door met het “bloemetje van Arsis”. Dus als u iemand weet die dit bloemetje goed kan gebruiken, vul dan een briefje in bij het mandje naast het intentieboek.

Van harte welkom!

kerstviering 24 december

24 december, Kerstavond:

19.00 uur Gezinsviering met kinderkoor Eigenwijs en voorganger Piet Muilwijk. Natuurlijk wordt er tijdens deze viering weer een kerstspel opgevoerd door de kinderen!

22.30 uur Eucharistieviering met Arsis en pastor Adri van Dijk.
Opnieuw Kerst, wat heeft het oude verhaal over de geboorte van het Kind ons te zeggen in deze tijd? Het thema van de viering is “God met ons”.

Ook deze avond is er een ‘Bloemetje van Arsis”.

Zondag 15 december

“Wat verwacht jij?”

Zondag 15 december, alweer de derde adventszondag, staat in het teken van verwachting. Welke verwachtingen leefden er in Jezus’ tijd over een nieuwe Messias? Welke verwachtingen hebben wij en wat verwacht Jezus van ons?
In de viering gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen, samen met pastor Hans Lammers en het koor Arsis.
De tweede collecte is bestemd voor Oase Oosterbeek, het inloophuis waar Hans werkzaam is.

Als u iemand weet die het ‘bloemetje van Arsis’ goed kan gebruiken, doet u dan een briefje in het mandje bij het intentieboek?

Van harte welkom!

 

Zaterdag 14 december bij Baken/Machtella

Zaterdag 14 december gaan we weer twee keer kerstliederen zingen in ’t Baken en bij Machtella.

Dit is in de middag vanaf ongeveer half 4.

In ’t Baken mag iedereen aanschuiven om te komen luisteren en mee te zingen.
Bij Machtella zingen we voor de bewoners in hun gezamenlijke “huiskamer”.