Alle berichten van Webmaster

Pasen

Arsis verzorgt de “goede vrijdag” viering én op eerste Paasdag.
Goede vrijdag wordt een hele mooie ingetogen bijeenkomst.
Zondag daarentegen wordt een zonnige opbeurende mooie viering 🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag 19 april om 19.30 uur verzorgen wij als koor Arsis samen met Gilles Ampt de bijeenkomst.

Het thema is “Mens, wat doe je?
In het lijdensverhaal komen alle hoofdpersonen voor een keuze te staan. Had het verhaal heel anders kunnen lopen? En wat zouden wij doen als wij voor die keuze stonden?

Natuurlijk is er ook tijdens deze viering gelegenheid om bloemen bij het kruis te leggen.

Het bloemetje van Arsis is deze keer bestemd voor mensen die in het hospice Bennekom liggen.

Viering 10 maart

Zondag 10 maart is de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Deze viering verzorgen wij als koor samen met voorganger Ben Piepers. Ben zal in deze viering aandacht besteden aan de hongerdoek van Uwe Appold getiteld ‘Mens, waar ben je’.
Het thema van de viering is ‘Waar sta je voor’ en de liturgiegroep heeft zich onder andere laten inspireren door de lezing over de beproeving van Jezus in de woestijn.
De tweede collecte is dit keer bestemd voor EPAFRAS; deze stichting bezoekt Nederlandse gedetineerden in het buitenland en geeft hen steun.

Als u iemand weet die in aanmerking komt voor het ‘bloemetje van Arsis’, vult u dan een briefje in vóór de viering?
U bent van harte welkom!

Verslaglegging viering 3 februari – Diaconiezondag

Wat is diaconie eigenlijk vandaag de dag, vroegen wij ons af bij de voorbereiding van de viering met Arsis. Is “de naakten kleden” en “de dorstigen laven” nog wel van deze tijd? Daar hebben we nu toch een verzorgingsstaat voor?
Maar na wat doorpraten en doorstuderen komt er uiteindelijk toch een geloofsbelijdenis waarin staat: “Ik geloof in God, die zichtbaar wordt waar de een zich liefdevol inzet voor de ander”. Als er mensen op je pad komen die hulp nodig hebben, is het toch vanzelfsprekend dat je iets voor ze doet? Of niet soms? En valt dat dan ineens onder de zeven werken van barmhartigheid? Zo zien we dat toch meestal niet. Ook in de evangelielezing, Mt 25, 34-40, vragen de rechtvaardigen bij het laatste oordeel zich af: “Heer, wanneer hebben wij u dan hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven?”.

In haar korte en krachtige overweging hield Antoinette van Schaik ons voor dat wij echt iets kunnen doen, ieder op onze eigen plek. In onze geloofsgemeenschap gebeurt ook van alles aan diaconie, via werkgroepen of op persoonlijke titel, misschien wel mede geïnspireerd door mooie zondagsvieringen zoals vandaag. Dat werd voor een deel zichtbaar na de viering, bij het koffie drinken. Verspreid door de kerk stonden schildersezels met kleurige doeken van de schilder Daniel Tavenier, beschikbaar gesteld door Adri de Groot uit Ede. Bij elk doek stonden werkgroepen of personen, met activiteiten die passen bij het uitgebeelde thema.

Boven: naakten kleden / hongerigen spijzen / dorstigen laven / doden begraven; Onder: gevangenen bevrijden / zieken bezoeken / vreemdelingen herbergen / zorg voor de schepping

Bij “de dorstigen laven” stond bijvoorbeeld de rijdienst, die ervoor zorgt dat mensen die begeleiding nodig hebben toch naar de viering kunnen, en ook mee gaan koffie drinken na de viering.
Bij “de naakten kleden” stond MOV, met uitleg over een project in Bolivia, waar we breimachines en inventaris voor een naaiatelier sponsorden.
Bij het door Paus Franciscus ingestelde 8e werk van barmhartigheid, “zorg voor de schepping”, presenteerden onze vertegenwoordigers van Bloemrijk Bennekom een plan voor een insectenvriendelijke bloementuin rond onze kerk, waar we in 2019 aan gaan werken.
Bij de schilderijen viel op, dat hulpbehoevende mensen zoals de vluchtelingen in hun bootje, werden afgebeeld met een aureool. Die mensen zijn belangrijk! We zagen hier een echo van de slotzin van de evangelielezing: “…alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan”.

Laurens Beerepoot, voorzitter diaconieberaad

Viering 3 februari

Zondag 3 februari staat de viering in onze kerk in het teken van Diaconie.

  • Maar wat is dat eigenlijk?
  • En wie doen er aan diaconie?

De viering is voorbereid door een aantal mensen uit het Diaconieberaad, de liturgiegroep van Arsis en voorganger Antoinette van Schaik. In de lezing staan 6 (schilder)werken van Barmhartigheid centraal. Later is daaraan nog een zevende en, door paus Franciscus, zelfs nog een achtste werk toegevoegd.
Na de viering is er gelegenheid de ‘Werken van Barmhartigheid’ te bekijken.
Bij de schilderijen staan vertegenwoordigers van groepen uit onze geloofsgemeenschap, die zich met diaconie bezig houden. Ze leggen graag uit waar ze mee bezig zijn!

Door een briefje in te vullen voor het ‘Bloemetje van Arsis’ doet ook u aan diaconie, wist u dat?
De tweede collecte is bestemd voor Caritas.
Van harte welkom bij deze viering!