Alle berichten van Webmaster

Zondag 15 december

“Wat verwacht jij?”

Zondag 15 december, alweer de derde adventszondag, staat in het teken van verwachting. Welke verwachtingen leefden er in Jezus’ tijd over een nieuwe Messias? Welke verwachtingen hebben wij en wat verwacht Jezus van ons?
In de viering gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen, samen met pastor Hans Lammers en het koor Arsis.
De tweede collecte is bestemd voor Oase Oosterbeek, het inloophuis waar Hans werkzaam is.

Als u iemand weet die het ‘bloemetje van Arsis’ goed kan gebruiken, doet u dan een briefje in het mandje bij het intentieboek?

Van harte welkom!

 

Zaterdag 14 december bij Baken/Machtella

Zaterdag 14 december gaan we weer twee keer kerstliederen zingen in ’t Baken en bij Machtella.

Dit is in de middag vanaf ongeveer half 4.

In ’t Baken mag iedereen aanschuiven om te komen luisteren en mee te zingen.
Bij Machtella zingen we voor de bewoners in hun gezamenlijke “huiskamer”.

Zondag 17 november

Zondag 17 november wordt de viering verzorgd door parochieel voorganger Marianne Thie en ons als  koor.
Voor deze zondag staat de lezing op het rooster: “De Komst van de mensenzoon”. Je kunt behoorlijk alleen komen te staan, als je blijft staan voor wat je gekozen hebt! Het thema van de viering is dan ook ‘Alleen?’.

De tweede collecte is dit keer bestemd voor de Nationale Jongeren-collecte. De opbrengst is bestemd voor het jongerenpastoraat van ons bisdom en voor landelijke jongerenactiviteiten.
Denkt u ook weer aan het bloemetje van Arsis?
Van harte welkom!

Zondag 20 oktober

Komende zondag verzorgen wij als Arsis in samenwerking met parochieel voorganger Gilles Ampt de viering in onze kerk om 10.00 uur.
De liturgiegroep en de voorganger hadden het niet makkelijk met de lezing over de onrechtvaardige rechter; wat kunnen wij in onze tijd met dit verhaal? Al zoekend kwamen wij tot het thema: ‘Het begint met overtuiging’.

U bent van harte uitgenodigd om te komen horen wat dit voor viering heeft opgeleverd; van harte welkom!

Denkt u ook nog aan het ‘Bloemetje van Arsis’? Het mandje staat achterin de kerk bij het intentieboek.
Tot zondag!

Zondag 15 september Kerkproeverij-viering

Net als vorig jaar, doet onze geloofsgemeenschap ook dit jaar weer mee met de landelijke actie Kerkproeverij.
We hebben alleen wel een andere datum moeten kiezen dan de landelijke datum van 29 september (is onze Titusviering); namelijk 15 september!
Mensen die regelmatig naar de kerk gaan wordt gevraagd om eens iemand mee te nemen die niet of bijna nooit naar de kerk gaat; om de sfeer te proeven of te zien hoe het er nu aan toe gaat in de kerk. Vaak heel anders dan het beeld dat men van vroeger heeft!

U heeft nog een hele zomer om er over na te denken: wie gaat u mee nemen?

Een goede zomer toegewenst namens Arsis!