Alle berichten van Webmaster

Verslaglegging viering 3 februari – Diaconiezondag

Wat is diaconie eigenlijk vandaag de dag, vroegen wij ons af bij de voorbereiding van de viering met Arsis. Is “de naakten kleden” en “de dorstigen laven” nog wel van deze tijd? Daar hebben we nu toch een verzorgingsstaat voor?
Maar na wat doorpraten en doorstuderen komt er uiteindelijk toch een geloofsbelijdenis waarin staat: “Ik geloof in God, die zichtbaar wordt waar de een zich liefdevol inzet voor de ander”. Als er mensen op je pad komen die hulp nodig hebben, is het toch vanzelfsprekend dat je iets voor ze doet? Of niet soms? En valt dat dan ineens onder de zeven werken van barmhartigheid? Zo zien we dat toch meestal niet. Ook in de evangelielezing, Mt 25, 34-40, vragen de rechtvaardigen bij het laatste oordeel zich af: “Heer, wanneer hebben wij u dan hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven?”.

In haar korte en krachtige overweging hield Antoinette van Schaik ons voor dat wij echt iets kunnen doen, ieder op onze eigen plek. In onze geloofsgemeenschap gebeurt ook van alles aan diaconie, via werkgroepen of op persoonlijke titel, misschien wel mede geïnspireerd door mooie zondagsvieringen zoals vandaag. Dat werd voor een deel zichtbaar na de viering, bij het koffie drinken. Verspreid door de kerk stonden schildersezels met kleurige doeken van de schilder Daniel Tavenier, beschikbaar gesteld door Adri de Groot uit Ede. Bij elk doek stonden werkgroepen of personen, met activiteiten die passen bij het uitgebeelde thema.

Boven: naakten kleden / hongerigen spijzen / dorstigen laven / doden begraven; Onder: gevangenen bevrijden / zieken bezoeken / vreemdelingen herbergen / zorg voor de schepping

Bij “de dorstigen laven” stond bijvoorbeeld de rijdienst, die ervoor zorgt dat mensen die begeleiding nodig hebben toch naar de viering kunnen, en ook mee gaan koffie drinken na de viering.
Bij “de naakten kleden” stond MOV, met uitleg over een project in Bolivia, waar we breimachines en inventaris voor een naaiatelier sponsorden.
Bij het door Paus Franciscus ingestelde 8e werk van barmhartigheid, “zorg voor de schepping”, presenteerden onze vertegenwoordigers van Bloemrijk Bennekom een plan voor een insectenvriendelijke bloementuin rond onze kerk, waar we in 2019 aan gaan werken.
Bij de schilderijen viel op, dat hulpbehoevende mensen zoals de vluchtelingen in hun bootje, werden afgebeeld met een aureool. Die mensen zijn belangrijk! We zagen hier een echo van de slotzin van de evangelielezing: “…alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan”.

Laurens Beerepoot, voorzitter diaconieberaad

Viering 3 februari

Zondag 3 februari staat de viering in onze kerk in het teken van Diaconie.

  • Maar wat is dat eigenlijk?
  • En wie doen er aan diaconie?

De viering is voorbereid door een aantal mensen uit het Diaconieberaad, de liturgiegroep van Arsis en voorganger Antoinette van Schaik. In de lezing staan 6 (schilder)werken van Barmhartigheid centraal. Later is daaraan nog een zevende en, door paus Franciscus, zelfs nog een achtste werk toegevoegd.
Na de viering is er gelegenheid de ‘Werken van Barmhartigheid’ te bekijken.
Bij de schilderijen staan vertegenwoordigers van groepen uit onze geloofsgemeenschap, die zich met diaconie bezig houden. Ze leggen graag uit waar ze mee bezig zijn!

Door een briefje in te vullen voor het ‘Bloemetje van Arsis’ doet ook u aan diaconie, wist u dat?
De tweede collecte is bestemd voor Caritas.
Van harte welkom bij deze viering!

Viering 13 januari

Zondag 13 januari is er in onze kerk een Eucharistieviering met voorganger Adri van Dijk met zang van ons koor.  Deze zondag staat in het teken van de ‘Doop van de Heer’.
Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan; voor Hem begint hiermee zijn openbare leven. Hij start met de verkondiging van zijn boodschap.
Maar wat betekent de doop voor ons?
En waarom hebben wij onze kinderen laten dopen?
Zomaar een paar vragen die bij de voorbereiding van de viering ter tafel kwamen.

Het thema van de viering is ‘Herboren’; zouden wij iets daarvan kunnen ervaren?
We hopen dat u tijdens de viering inspiratie op doet voor het pas begonnen nieuwe jaar. Tot zondag!

Kerstwens

Geloven
dat er uit het dorre hout
iets nieuws kan bloeien.

Vertrouwen
dat er kiemen van vrede
sluimeren in de aarde.

Tot ze
gewerkt worden
door het licht…

Viering 25 december

Op Kerstmorgen dinsdag 25 december om 10.30 uur verzorgen wij samen met pastor Hans Lucassen de viering.
Bij de voorbereiding had de liturgiegroep wat moeite met het vinden van een thema, want wat willen we mensen nog meegeven op deze Kerstmorgen? Het kind is al geboren en het geboorteverhaal is al zo vaak verteld… Toch mogen we ons op Kerstmorgen opnieuw verwonderen over het pure van een pasgeboren kind; alles is nog mogelijk, de toekomst gaat weer open!
U bent van harte uitgenodigd!

Ook op Kerstmorgen is er weer een bloemetje van Arsis, dus als u nog iemand weet die daarvoor in aanmerking komt….