Alle berichten van Webmaster

Pianist(e) en gitarist(e) gezocht

Arsis zoekt… een pianist(e) en gitarist(e).
Vind je het leuk om samen te zingen?
Bespeel je een instrument, bv piano of gitaar en lijkt het je leuk om samen in een combo te spelen?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Arsis is een koor verbonden aan de katholieke kerk in Bennekom. Wij zingen voornamelijk tijdens vieringen (ongeveer 1 keer per maand). Twee keer per jaar zingen we voor en met bewoners van Opella locaties in Bennekom, wat zowel door hen als door ons heel erg wordt gewaardeerd.

Het repertoire is voornamelijk Nederlandstalig, hoewel de Engelse taal niet wordt gemeden. Het is gebaseerd op jongerenkoor repertoire, maar ook stukken van Oosterhuis, moderne en klassieke kerst- en paasnummers, en – sinds kort – stukken van de beroemde componist John Rutter.
Daarnaast zingen we ook wat popsongs uit de oude doos, zoals Calofornia Dreamin’, Summertime, Yesterday……

We repeteren iedere woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de kerk aan de Heelsumseweg. We vinden het heel leuk als je een keer komt kijken! En meedoen natuurlijk! Misschien past het koor Arsis goed bij jou!

Ben je daarin geïnteresseerd, neem dan snel contact met ons op.
Voor meer info neem contact op met de voorzitter Peter Wijngaard, info@arsisbennekom.nl.

Viering 15 maart

Zondagsviering tot 31 maart uitgesteld.
In navolging van het decreet van de Nederlandse Bisschoppen (zie https://www.aartsbisdom.nl/bisschoppen-scherpen-maatregelen-in-verband-met-het-coronavirus-aan/) zullen er in onze kerk tot 31 maart geen zondagsviering meer worden gehouden. De kerk zal wel open zijn voor gebed, stilte of een kaarsje aan te steken.

De locatieraad MVR Bennekom

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

Zondag 15 maart zingen en verzorgen we weer de viering in de MVR kerk Bennekom.

Het is dan inmiddels alweer de derde zondag van de Veertigdagentijd, de Goede Week komt in zicht. Het thema van de viering is “Terug naar de bron”. In de evangelielezing vinden we Jezus bij de Jakobsbron in de Samaritaanse stad Sichar. Hij spreekt over de bron van levend water, maar de vrouw waarmee hij in gesprek is begrijpt hem eerst niet. Wie of wat is voor ons een bron van levend water?

In deze viering zal aandacht worden gevraagd voor het gezamenlijke Vastenactie-project van alle MOV-groepen binnen de Titus Brandsma parochie: ondersteuning van alleenstaande moeders met een gehandicapt kind in India. De opbrengst van tweede collecte is voor hen bestemd.

Denkt u ook aan het bloemetje van Arsis en aan de kratten voor de Voedselbank achterin de kerk?
Van harte welkom en tot zondag!

 

Viering 23 februari

Zondag 23 februari is het Diaconiezondag en de liturgiegroep van Arsis heeft samen met voorganger Piet Muilwijk en de leden van het Diaconieberaad de viering voorbereid.
Bij diaconie gaat het over omzien naar een ander. Dit komt ook in de teksten en in het Evangelie naar voren: ‘Heb je naaste lief als jezelf’ staat er in de eerste lezing.
Het thema van de viering is: ‘Een andere kijk’.
De tweede collecte is bestemd voor de Zonnenbloem.

Diaconie:

Diaconie staat voor: er zijn voor je naaste, alle mensen en de wereld. Diaconie is binnen onze geloofsgemeenschap goed ontwikkeld. Velen zijn actief in een flink aantal werkgroepen, waaronder MOV, Kerk, Milieu en Samenleving, Rijdienst, Bezoekgroep en Caritas, verenigd in het Diaconieberaad. Maar dat heeft ook een keerzijde. Als iedereen elkaar al lang kent als vrijwilliger, dan kan dat “ons kent ons” op een buitenstaander of nieuweling onbedoeld als een gesloten front overkomen. En dat, terwijl de diaconie bij uitstek bedoeld is om mensen bij elkaar te brengen en hindernissen in het onderlinge contact weg te nemen.
Omdat diaconie ons allemaal raakt, vindt het Diaconieberaad het een goed idee om op deze Diaconiezondag een stap te zetten in het wegnemen van zulke hindernissen. Een normale eerste stap is dan meestal het met elkaar kennismaken: je geeft elkaar een hand en maakt een praatje.
Na de viering is er daarom gelegenheid om koffie te drinken achterin de kerk en misschien eens iemand aan te spreken die u nog niet zo goed kent.
Van harte welkom allemaal!

 

Viering 26 januari

Zondag 26 januari om 10.30 uur verzorgen wij samen met voorganger Marianne Thie, een bijzondere viering. Het thema van de viering is ‘Geraakt’. In de lezing horen we hoe Jezus zijn leerlingen oproept om alles achter zich te laten en hem te volgen.
Bij de liturgiegroep riep dit meteen de associatie op met vluchtelingen die, om heel diverse redenen, ook alles achter laten en op zoek gaan naar een betere toekomst. Om vervolgens in schrijnende omstandigheden te moeten wachten op een land dat hen op wil nemen.

De tweede collecte is bestemd voor ‘Tree of life’, een kleinschalig particulier project. Het project richt zich op het bieden van een veilige plek voor zwangere, dakloze vrouwelijke vluchtelingen in Athene. Het collectegeld zal voor 100% aan de vrouwen ten goede komen, omdat het zal worden besteed aan huisvesting, eten, kleding en alles wat nodig is rond de bevalling en de eerste zorg voor de baby en moeder.
Na afloop van de viering kunt u als u dat wilt, kennismaken met bijzondere verhalen van vluchtelingen, verzameld door Nicole Bischoff.

Ook in 2020 gaan we weer door met het “bloemetje van Arsis”. Dus als u iemand weet die dit bloemetje goed kan gebruiken, vul dan een briefje in bij het mandje naast het intentieboek.

Van harte welkom!

kerstviering 24 december

24 december, Kerstavond:

19.00 uur Gezinsviering met kinderkoor Eigenwijs en voorganger Piet Muilwijk. Natuurlijk wordt er tijdens deze viering weer een kerstspel opgevoerd door de kinderen!

22.30 uur Eucharistieviering met Arsis en pastor Adri van Dijk.
Opnieuw Kerst, wat heeft het oude verhaal over de geboorte van het Kind ons te zeggen in deze tijd? Het thema van de viering is “God met ons”.

Ook deze avond is er een ‘Bloemetje van Arsis”.