Zingen bij opella 2021

We hebben zaterdagen 11 en 18 december buiten gezongen voor de bewoners van Opella. Dit gebeurde op verschillende locaties/buitentuintjes.

Een verslagje volgt nog.