Viering 28 februari

De Woord en gebedsviering van 28 februari met Antoinette van Schaik en cantors van Arsis wordt gehouden zonder kerkgangers.

Deze viering wordt opgenomen en is later terug te kijken via het YouTube kanaal van onze kerk.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 28 februari te openen. (pdf, opent in nieuw venster).
Na zondag is het papieren liturgieboekje ook af te halen bij de parochiewacht.
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging, deze staan in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag:
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor de Vastenactie. Vastenactie ondersteunt dit jaar projecten gericht op beroepsonderwijs en ondernemerschap in bijvoorbeeld Zambia en Bangladesh. De afgelopen drie jaar volgden al meer dan vierduizend mensen een beroepsopleiding met hulp van Vastenactie en kregen meer dan tienduizend jongeren onderwijs. Tijdens de Vastenactie-campagne 2021 willen we nog meer mensen helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag.

De opbrengsten van de collectes zijn, sinds de vieringen weer begonnen zijn, slechts de helft van voorheen. Een bijdrage door geld over te maken wordt erg op prijs gesteld!

Bloemetje van Arsis voor de viering van 28 februari
U kunt namen van mensen die in aanmerking komen voor het bloemetje van Arsis doorgeven via de mail op pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl.

Intenties voor het intentieboek kunnen worden doorgegeven op pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl. U kunt uw intentie ook zelf in het intentieboek schrijven tijdens de parochiewacht. Andere intenties kunnen worden opgegeven bij de parochiewacht, telefoon 0318-414896. De parochiewacht op weekdagen dagelijks geopend van 10.30 -11.30 uur.

U kunt zich niet aanmelden voor deze viering wegens de lockdown en het verzoek van de Burgemeester van Ede om voorlopig geen vieringen te houden met aanwezigen.

Kerkopenstelling op deze zondag (28 februari )
De kerk is op zondag 28 februari geopend voor individueel bezoek van 11.30 tot 12.30 uur.
De kerk is door de week ook geopend tijdens de uren van de parochiewacht, van 10.30 tot 11.30 uur.