Viering 2 mei

Woord en gebedsviering 2 mei met Erik Rozeman, pastoraal stagiair en cantors van Arsis.

Aanmelden tot zaterdag 17.00 uur; aantal toegestane kerkgangers: 30.
Deze viering wordt ook opgenomen en is later terug te kijken op het MVR YouTube kanaal.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 2 mei te openen. (pdf, opent in nieuw venster).
Overgebleven liturgieboekjes van de viering kunnen de dagen na de viering worden opgehaald bij de parochiewacht.
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging, deze staan in het MVR “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag:
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
Tweede collecte is bestemd voor de Voedselbank Ede. Zeker in deze tijd, waarin steeds meer mensen afhankelijk zijn van de Voedselbank, is uw steun hard nodig! U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL54 ABNA 0432 3668 06 t.n.v. Voedselbank Ede.

Bloemetje van Arsis:
U kunt namen van mensen die in aanmerking komen voor het bloemetje van Arsis doorgeven via een briefje in het mandje in de kerk of via de mail op pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl.

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.