Viering 11 juli

Viering: Zondag 11 juli
10.00 uur: woord- en gebedsviering m.m.v. van koor Arsis.
Voorganger: Ben Piepers
Aanmelden voor deze viering
Wordt niet opgenomen, dus niet terug te kijken/vieren. KOM gewoon!!
Het liturgieboekje vindt u hier
Overweging volgt heel misschien in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag:
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.

Tweede collecte is bestemd voor de Caritas van onze geloofsgemeenschap. U kunt bijdragen op rekeningnummer NL68 RABO 0157 6511 85 van de Zalige Titus Brandsma parochie t.n.v. Caritas MVR.

De opbrengsten van de collectes zijn slechts de helft van voorheen. Een bijdrage door geld over te maken wordt erg op prijs gesteld!

Bloemetje van Arsis
U kunt namen van mensen die in aanmerking komen voor het bloemetje van Arsis doorgeven via een briefje in het mandje in de kerk of via de mail op pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl

Het opgeven van gebedsintensties leest u hier.