Viering Kerstmis 2020

Deze viering is ook te volgen via de livestream op het YouTube-kanaal van de kerk en later terug te kijken.

Om thuis mee te kunnen vieren klikt u hier om het liturgieboekje van 26 december te openen. (pdf, opent in nieuw venster).
Overgebleven liturgieboekjes van de viering kunnen de dagen na de viering worden opgehaald bij de parochiewacht.
Misschien volgt op een later tijdstip nog de overweging, deze staan in het “prekenarchief“.

Collectes voor deze zondag:
Eerste collecte: voor onze geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 20 tnv Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.
De tweede collecte op Eerste Kerstdag én Tweede Kerstdag is bestemd voor het werk van ENDA in El Alto, Bolivia, dat we als geloofsgemeenschap al jaren steunen. In de overbevolkte miljoenenstad El Alto is sprake van veel huiselijk geweld, incest en drugsgebruik, wat door de Corona pandemie ook nog eens is verergerd. ENDA zorgt voor een veilige plek, waar de tienermeisjes psychisch en sociaal worden begeleid. Bovendien krijgen ze de gelegenheid om een vak te leren, zodat ze zich zelfstandig kunnen redden en zo uitzicht hebben op een betere toekomst. Het werk van ENDA beveel ik van harte bij u aan. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL11 RABO 0307 0604 38 van de zalige Titus Brandsma parochie, inzake Bolivia.

Bloemetje van Arsis
U kunt namen van mensen die in aanmerking komen voor het bloemetje van Arsis door geven via de mail op pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
Thuis een briefje schrijven en in het mandje achterin de kerk doen, kan ook. Of in de kerk een briefje invullen met een schone pen en deze vervolgens in het bakje met vuile pennen leggen.