Viering 15 maart

Zondagsviering tot 31 maart uitgesteld.
In navolging van het decreet van de Nederlandse Bisschoppen (zie https://www.aartsbisdom.nl/bisschoppen-scherpen-maatregelen-in-verband-met-het-coronavirus-aan/) zullen er in onze kerk tot 31 maart geen zondagsviering meer worden gehouden. De kerk zal wel open zijn voor gebed, stilte of een kaarsje aan te steken.

De locatieraad MVR Bennekom

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

Zondag 15 maart zingen en verzorgen we weer de viering in de MVR kerk Bennekom.

Het is dan inmiddels alweer de derde zondag van de Veertigdagentijd, de Goede Week komt in zicht. Het thema van de viering is “Terug naar de bron”. In de evangelielezing vinden we Jezus bij de Jakobsbron in de Samaritaanse stad Sichar. Hij spreekt over de bron van levend water, maar de vrouw waarmee hij in gesprek is begrijpt hem eerst niet. Wie of wat is voor ons een bron van levend water?

In deze viering zal aandacht worden gevraagd voor het gezamenlijke Vastenactie-project van alle MOV-groepen binnen de Titus Brandsma parochie: ondersteuning van alleenstaande moeders met een gehandicapt kind in India. De opbrengst van tweede collecte is voor hen bestemd.

Denkt u ook aan het bloemetje van Arsis en aan de kratten voor de Voedselbank achterin de kerk?
Van harte welkom en tot zondag!