Bloemetje van Arsis, juist nu!

Ook in deze tijd zonder vieringen in de kerk, of misschien wel juíst in deze tijd zonder vieringen in de kerk, willen we graag iemand blij maken met het bloemetje van Arsis.
Dus weet u iemand die tijdens de Paasdagen in aanmerking komt voor het bloemetje, stuur dan voor Witte Donderdag een mailtje aan: pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl.
Wilt u het adres van degene voor wie het bloemetje bestemd is ook vermelden? De pastoraatsgroep zal uw inzendingen vertrouwelijk behandelen, iemand uitkiezen en in overleg met Arsis zorgdragen voor het wegbrengen van het bloemetje.