Zondag 17 november

Zondag 17 november wordt de viering verzorgd door parochieel voorganger Marianne Thie en ons als  koor.
Voor deze zondag staat de lezing op het rooster: “De Komst van de mensenzoon”. Je kunt behoorlijk alleen komen te staan, als je blijft staan voor wat je gekozen hebt! Het thema van de viering is dan ook ‘Alleen?’.

De tweede collecte is dit keer bestemd voor de Nationale Jongeren-collecte. De opbrengst is bestemd voor het jongerenpastoraat van ons bisdom en voor landelijke jongerenactiviteiten.
Denkt u ook weer aan het bloemetje van Arsis?
Van harte welkom!