Viering 13 januari

Zondag 13 januari is er in onze kerk een Eucharistieviering met voorganger Adri van Dijk met zang van ons koor.  Deze zondag staat in het teken van de ‘Doop van de Heer’.
Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan; voor Hem begint hiermee zijn openbare leven. Hij start met de verkondiging van zijn boodschap.
Maar wat betekent de doop voor ons?
En waarom hebben wij onze kinderen laten dopen?
Zomaar een paar vragen die bij de voorbereiding van de viering ter tafel kwamen.

Het thema van de viering is ‘Herboren’; zouden wij iets daarvan kunnen ervaren?
We hopen dat u tijdens de viering inspiratie op doet voor het pas begonnen nieuwe jaar. Tot zondag!