Viering zondag 24 juni

Zondag 24 juni wordt er om 10.00 uur een viering door ons koor verzorgd samen met parochieel voorganger Marianne Thie.

Het thema is dit keer “Bijzonder”.
Deze zondag staat bekend als het hoogfeest van de geboorte van Johannes de Doper. We horen in de evangelielezing onder andere over de bijzondere manier waarop Johannes aan zijn naam komt.

De tweede collecte is bestemd voor het Leger des Heils.

Zoals bij iedere viering waarin Arsis zingt, is er ook dit keer een bloemetje voor iemand die onze aandacht nodig heeft. U kunt zelf iemand aandragen door vóór de viering de naam van deze persoon op een briefje te schrijven en dit in het mandje bij het intentieboek te leggen. Het is fijn als u het bloemetje zelf gaat brengen!
Bij meerdere briefjes wordt er door de pastoraatsgroep ook aan de andere mensen aandacht geschonken.

Van harte welkom op 24 juni!