Viering zondag 15 juli

Laatste viering met Arsis voor de zomervakantie.
Zondag 15 juli is alweer de laatste viering met het koor Arsis vóór de zomervakantie; voorganger is dit keer de heer Gilles Ampt. Het thema van de viering is “Ruimte in je koffer”.
Tijdens de voorbereiding lazen we het evangelieverhaal waarin Jezus de leerlingen de wereld in stuurt; zij mogen geen bagage meenemen, zelfs geen extra kleding…! Voor ons is dat bijna onvoorstelbaar als we op vakantie gaan.
De tweede collecte is bestemd voor het Ronald Mc Donald huis in Arnhem en natuurlijk is er ook een bloemetje van Arsis.

U komt toch ook? Van harte welkom!

Bloemetje van Arsis: Bij iedere viering waarin Arsis zingt, is er een bloemetje voor iemand die onze aandacht nodig heeft. U kunt zelf iemand aandragen door vóór de viering de naam van deze persoon op een briefje te schrijven en dit in het mandje bij het intentieboek te deponeren. Het is fijn als u het bloemetje zelf gaat brengen! De andere briefjes met de namen gaan naar de pastoraatsgroep voor het aandachtpastoraat.


Graag willen we u ook vast attenderen op de eerste viering met Arsis ná de zomervakantie, op zondag 16 september. Deze viering zal in het teken staan van de landelijke actie Kerkproeverij.

Kerkproeverij? Wat is dat?
Op zondag 16 september staat de landelijke ‘Kerkproeverij’ gepland: een zondag om mensen uit te nodigen eens mee te gaan naar de kerk van hun vrienden of bekenden. Meer dan twintig kerkgenootschappen steunen de campagne. En in Bennekom doen dit keer alle kerken mee!
Misschien vindt u het een wat vreemd woord, “Kerkproeverij”. Het idee erachter is: voor veel mensen is de drempel om een kerkdienst te bezoeken erg hoog (geworden). Ze willen niet zomaar lid worden van een kerk, maar misschien willen ze wel een keertje de sfeer van een kerkdienst proeven, door met iemand mee te gaan. Zoals je een keertje een ander recept of een nieuw drankje uitprobeert.
Natuurlijk is iedereen in elke kerkdienst welkom. Waarom dan een speciale datum? Dat is om ervoor te zorgen dat we er wat meer publiciteit aan kunnen geven én u en jou erop attent te maken om juist dán iemand mee te nemen.

Na de zomer zullen we als gezamenlijke kerken de publiciteit zoeken. In ieder geval is nú het devies: zet de datum in de agenda én bedenk alvast wie u gaat uitnodigen!
In onze MVR kerk zal Hans Lucassen samen met het koor Arsis de viering verzorgen.