Kerstwens

Geloven
dat er uit het dorre hout
iets nieuws kan bloeien.

Vertrouwen
dat er kiemen van vrede
sluimeren in de aarde.

Tot ze
gewerkt worden
door het licht…