Viering op zondag 3 december

Komende zondag 3 december is alweer de eerste Advent-viering. De liturgiegroep van Arsis heeft mogen samenwerken met Antoinette van Schaik. We hebben geworsteld met de Bijbelteksten, hoe moet je die opvatten? Het thema is uiteindelijk geworden:
‘Neem jij verantwoordelijkheid?’
Het wordt vast weer een bijzondere viering.
In de Advent hebben de boekjes van de vieringen allemaal dezelfde voorkant, er komt alleen steeds iets bij. De voorkant past dit jaar bij het bloemstuk op het altaar, graag uw bijzondere aandacht daarvoor.
Natuurlijk is er ook weer “het bloemetje van Arsis”. Als u iemand weet die het bloemetje goed kan gebruiken, kunt u vóór de viering de naam en de reden op een briefje schrijven en in het mandje bij het intentieboek doen.